[1]
M. Mahalil Asna, “Penggunaan Media Story Book untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Kasembon Bulu lawang Kabupaten Malang”, BADA’A, vol. 2, no. 2, pp. 211-218, Dec. 2020.