1.
Mahalil Asna M. Penggunaan Media Story Book untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Kasembon Bulu lawang Kabupaten Malang. BADA’A [Internet]. 2020Dec.25 [cited 2023Feb.9];2(2):211-8. Available from: http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/badaa/article/view/384