Rifa’i, A. and Hayati, R. (2019) “Peran Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Pengembangan Nilai-nilai Akhlak Siswa di MIN 13 Hulu Sungai Utara”, BADA’A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 1(2), pp. 86-96. doi: 10.37216/badaa.v1i2.249.