Rifa’i, A., and R. Hayati. “Peran Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Akhlak Siswa Di MIN 13 Hulu Sungai Utara”. BADA’A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 1, no. 2, Dec. 2019, pp. 86-96, doi:10.37216/badaa.v1i2.249.