(1)
MAWARDI; Alim, A.; Al Hamat, A. . Program Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani Islam Di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor: Program Pembinaan Akhlak. Trb 2021, 6, 19-34.