MAWARDI, Akhmad Alim, and Anung Al Hamat. “Program Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani Islam Di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor: Program Pembinaan Akhlak”. Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial 6, no. 1 (January 25, 2021): 19-34. Accessed May 11, 2021. https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/352.